Festa de la Poesia (Alacant, març 2014)
Ahir a Alacant celebràrem la I Festa de la Poesia a la Universitat d'Alacant. Acollits pel Vicerectorat de Cultura i l'AELC, Carles Cortés va donar la benvinguda i LluísAlpera va exercir de mestre de cerimònies. A la taula redona tractàrem la situació actual i els reptes de futur de la poesia catalana des de diverses perspectives: Enric Casasses pel Principat, Miquel Bezares per les Illes i Gaspar Jaén i Begonya Pozo pel País Valencià. Llançàrem des de la taula dubtes i reflexions al voltant d'aquestes complexes qüestions. Com sempre, analitzar un procés cultural és força complex i ens va obligar -per raons de temps i exposició- a certes generalitzacions, tanmateix tots detectàrem problemes prou similars i reptes comuns als diversos territoris. Després vingué el debat i, de vesprada, la lectura de poemes. La foto final de família és aquesta. Falten "físicament" molts i moltes poetes, però eren amb nosaltres.